دانلود مقاله نکاتی چند در مورد روشهای صحیح مطالعه

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  دانلود مقاله نکاتی چند در مورد روشهای صحیح مطالعه

  دانلود مقاله نکاتی چند در مورد روشهای صحیح مطالعه

  لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

   

  لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

   

   

   

  فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

   

   

   

  تعداد صفحه : 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست

   

  دندان پزشکان

   

  ایردن

   

  فناوری اطلاعات

   

   

   

   

   

  مقدمه

   

  بحث اشتغال را دنبال می کنیم : بسیار بجا است که این توقع منطقی بیمار انجام شود ولی با کدام امکانات؟ افزایش حقوق و حق بیمه پرسنل مطب، بالا بودن سرقفلی و اجاره مطب یا خرید ملک آن، گران کردن برق و آب و گاز و تلفن و آنچه در انحصار دولت است، گران بودن تجهیزات و لوازم و موادمصرفی دندان پزشکی که هیچگونه کنترلی روی آن نیست، و بالاخره بالا بودن هزینه های زندگی یک دندان پزشک تماماً فشار سنگینی را بر جسم و فکر دندان پزشک تازه کار تحمیل می کند و او را از مسیر عادی کاروزندگی باز می دارد و از همین رواست که توجه مقامات مسئول به چنین وضعیتی ضرورت دارد. نبودن برنامه مدون و طویل المدت برای بررسی نیاز مملکت به تعداد دندان پزشک و تخصصهای مربوطه که با آمارهای واقعی تطبیق کند سبب شده است که تقسیم جغرافیائی این عزیزان در سطح کشور به صورت نامتناسبی درآید به طوری که در شهرهای بزرگ، تراکم و بیکاری دندان پزشک به چشم می خورد و در بسیاری دیگر از نقاط ایران کمبود این طبقه تحصیلکرده محسوس است. البته نباید فراموش کرد که برای تشویق به سکونت و کار یک دندان پزشک در نقاط دور افتاده می بایستی دولت در حد 50 درصد امکانات رفاهی زندگی و آموزشی سطوح مختلف تحصیلی نوباوگان را در سراسر کشور فراهم کند و امتیاز اشتغال خصوصی و یا استخدامی را برای چنین فردی در نظر بگیرد، آن دندان پزشک هم با راحتی خیال بتواند خود و خانواده اش را برای اقامت و کار در چنان مناطقی آماده کند. شک نیست که تا بین این نظر یک کار زیر بنائی و پر هزینه است که احتیاج به زمان دارد ولی بالاخره یک وقتی و از یک مقطعی از زمان باید آن را شروع کرد و لذا این جهت آن را مطرح می کنیم که دولتمردان به آن توجه کنند. شنیده می شود که از لحاظ شرایط استخدامی در بعضی مواقع بین پزشک و دندان پزشک تبعیض قائل می شوند که این موضوع کاملاً غیر منطقی است زیرا فراگیری دروس پایه برای پزشک و دندان پزشک بطور همزمان صورت می گیرد و از لحاظ سنوات تحصیلی نیز هر دو برابر هستند

   

   

   

  فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

   

  تعداد صفحه :

  لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

   

   

   

  فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

   

   

   

  تعداد صفحه : 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست

   

  دندان پزشکان

   

  ایردن

   

  فناوری اطلاعات

   

   

   

   

   

  مقدمه

   

  بحث اشتغال را دنبال می کنیم : بسیار بجا است که این توقع منطقی بیمار انجام شود ولی با کدام امکانات؟ افزایش حقوق و حق بیمه پرسنل مطب، بالا بودن سرقفلی و اجاره مطب یا خرید ملک آن، گران کردن برق و آب و گاز و تلفن و آنچه در انحصار دولت است، گران بودن تجهیزات و لوازم و موادمصرفی دندان پزشکی که هیچگونه کنترلی روی آن نیست، و بالاخره بالا بودن هزینه های زندگی یک دندان پزشک تماماً فشار سنگینی را بر جسم و فکر دندان پزشک تازه کار تحمیل می کند و او را از مسیر عادی کاروزندگی باز می دارد و از همین رواست که توجه مقامات مسئول به چنین وضعیتی ضرورت دارد. نبودن برنامه مدون و طویل المدت برای بررسی نیاز مملکت به تعداد دندان پزشک و تخصصهای مربوطه که با آمارهای واقعی تطبیق کند سبب شده است که تقسیم جغرافیائی این عزیزان در سطح کشور به صورت نامتناسبی درآید به طوری که در شهرهای بزرگ، تراکم و بیکاری دندان پزشک به چشم می خورد و در بسیاری دیگر از نقاط ایران کمبود این طبقه تحصیلکرده محسوس است. البته نباید فراموش کرد که برای تشویق به سکونت و کار یک دندان پزشک در نقاط دور افتاده می بایستی دولت در حد 50 درصد امکانات رفاهی زندگی و آموزشی سطوح مختلف تحصیلی نوباوگان را در سراسر کشور فراهم کند و امتیاز اشتغال خصوصی و یا استخدامی را برای چنین فردی در نظر بگیرد، آن دندان پزشک هم با راحتی خیال بتواند خود و خانواده اش را برای اقامت و کار در چنان مناطقی آماده کند. شک نیست که تا بین این نظر یک کار زیر بنائی و پر هزینه است که احتیاج به زمان دارد ولی بالاخره یک وقتی و از یک مقطعی از زمان باید آن را شروع کرد و لذا این جهت آن را مطرح می کنیم که دولتمردان به آن توجه کنند. شنیده می شود که از لحاظ شرایط استخدامی در بعضی مواقع بین پزشک و دندان پزشک تبعیض قائل می شوند که این موضوع کاملاً غیر منطقی است زیرا فراگیری دروس پایه برای پزشک و دندان پزشک بطور همزمان صورت می گیرد و از لحاظ سنوات تحصیلی نیز هر دو برابر هستند

   

   

  8

   

   

   

   

  لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

   

  فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

   

  تعداد صفحه : 2

   

   

   

   

  فهرست

  دندان پزشکان

  ایردن

  فناوری اطلاعات

   

   

  مقدمه

  بحث اشتغال را دنبال می کنیم : بسیار بجا است که این توقع منطقی بیمار انجام شود ولی با کدام امکانات؟ افزایش حقوق و حق بیمه پرسنل مطب، بالا بودن سرقفلی و اجاره مطب یا خرید ملک آن، گران کردن برق و آب و گاز و تلفن و آنچه در انحصار دولت است، گران بودن تجهیزات و لوازم و موادمصرفی دندان پزشکی که هیچگونه کنترلی روی آن نیست، و بالاخره بالا بودن هزینه های زندگی یک دندان پزشک تماماً فشار سنگینی را بر جسم و فکر دندان پزشک تازه کار تحمیل می کند و او را از مسیر عادی کاروزندگی باز می دارد و از همین رواست که توجه مقامات مسئول به چنین وضعیتی ضرورت دارد. نبودن برنامه مدون و طویل المدت برای بررسی نیاز مملکت به تعداد دندان پزشک و تخصصهای مربوطه که با آمارهای واقعی تطبیق کند سبب شده است که تقسیم جغرافیائی این عزیزان در سطح کشور به صورت نامتناسبی درآید به طوری که در شهرهای بزرگ، تراکم و بیکاری دندان پزشک به چشم می خورد و در بسیاری دیگر از نقاط ایران کمبود این طبقه تحصیلکرده محسوس است. البته نباید فراموش کرد که برای تشویق به سکونت و کار یک دندان پزشک در نقاط دور افتاده می بایستی دولت در حد 50 درصد امکانات رفاهی زندگی و آموزشی سطوح مختلف تحصیلی نوباوگان را در سراسر کشور فراهم کند و امتیاز اشتغال خصوصی و یا استخدامی را برای چنین فردی در نظر بگیرد، آن دندان پزشک هم با راحتی خیال بتواند خود و خانواده اش را برای اقامت و کار در چنان مناطقی آماده کند. شک نیست که تا بین این نظر یک کار زیر بنائی و پر هزینه است که احتیاج به زمان دارد ولی بالاخره یک وقتی و از یک مقطعی از زمان باید آن را شروع کرد و لذا این جهت آن را مطرح می کنیم که دولتمردان به آن توجه کنند. شنیده می شود که از لحاظ شرایط استخدامی در بعضی مواقع بین پزشک و دندان پزشک تبعیض قائل می شوند که این موضوع کاملاً غیر منطقی است زیرا فراگیری دروس پایه برای پزشک و دندان پزشک بطور همزمان صورت می گیرد و از لحاظ سنوات تحصیلی نیز هر دو برابر هستند

   

  فهرست

    نکاتی چند در مورد روشهای صحیح مطالعه

  شیوه صحیح مطالعه ،چهار مزیت عمده زیر را به دنبال دارد

  شش روش مطا لعه

  شرایط مطالعه

  چند توصیه مهم که بایدفراگیران علم از آن مطلع باشند

  اصلاح رفتار مطالعه‌و شیوه یادگیری

   

  لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

   

  فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

   

  تعداد صفحه : 2

   

   

   

   

  فهرست

  دندان پزشکان

  ایردن

  فناوری اطلاعات

   

   

  مقدمه

  بحث اشتغال را دنبال می کنیم : بسیار بجا است که این توقع منطقی بیمار انجام شود ولی با کدام امکانات؟ افزایش حقوق و حق بیمه پرسنل مطب، بالا بودن سرقفلی و اجاره مطب یا خرید ملک آن، گران کردن برق و آب و گاز و تلفن و آنچه در انحصار دولت است، گران بودن تجهیزات و لوازم و موادمصرفی دندان پزشکی که هیچگونه کنترلی روی آن نیست، و بالاخره بالا بودن هزینه های زندگی یک دندان پزشک تماماً فشار سنگینی را بر جسم و فکر دندان پزشک تازه کار تحمیل می کند و او را از مسیر عادی کاروزندگی باز می دارد و از همین رواست که توجه مقامات مسئول به چنین وضعیتی ضرورت دارد. نبودن برنامه مدون و طویل المدت برای بررسی نیاز مملکت به تعداد دندان پزشک و تخصصهای مربوطه که با آمارهای واقعی تطبیق کند سبب شده است که تقسیم جغرافیائی این عزیزان در سطح کشور به صورت نامتناسبی درآید به طوری که در شهرهای بزرگ، تراکم و بیکاری دندان پزشک به چشم می خورد و در بسیاری دیگر از نقاط ایران کمبود این طبقه تحصیلکرده محسوس است. البته نباید فراموش کرد که برای تشویق به سکونت و کار یک دندان پزشک در نقاط دور افتاده می بایستی دولت در حد 50 درصد امکانات رفاهی زندگی و آموزشی سطوح مختلف تحصیلی نوباوگان را در سراسر کشور فراهم کند و امتیاز اشتغال خصوصی و یا استخدامی را برای چنین فردی در نظر بگیرد، آن دندان پزشک هم با راحتی خیال بتواند خود و خانواده اش را برای اقامت و کار در چنان مناطقی آماده کند. شک نیست که تا بین این نظر یک کار زیر بنائی و پر هزینه است که احتیاج به زمان دارد ولی بالاخره یک وقتی و از یک مقطعی از زمان باید آن را شروع کرد و لذا این جهت آن را مطرح می کنیم که دولتمردان به آن توجه کنند. شنیده می شود که از لحاظ شرایط استخدامی در بعضی مواقع بین پزشک و دندان پزشک تبعیض قائل می شوند که این موضوع کاملاً غیر منطقی است زیرا فراگیری دروس پایه برای پزشک و دندان پزشک بطور همزمان صورت می گیرد و از لحاظ سنوات تحصیلی نیز هر دو برابر هستند

   

   

  مقدمه

  بارها شنیده ایم که دانش آموز یا دانشجویی می گوید :

  (( دیگرحال و حوصله خواندن این کتاب را ندارم ))یا ((آنقدرازاین کتاب خسته شده ام که قابل گفتن نیست))ویا ((هرچقدرمیخوانم مثل اینکه کمتر یاد می گیریم))ویا ((10 بار خواندم و تکرار کردم ولی بازهم یاد نگرفتم))به راستی مشکل چیست ؟ آیا برای یادگیری درس واقعا" باید 10 بار کتاب را خواند ؟ آیا باید دروس خود را پشت سرهم مرورکرد؟وآیا بایددهها بار درس راتکرارکردتا یادگرفت ؟ مطمئنا" اگر چنین باشد ، مطالعه کاری سخت و طاقت فرسا است . اما واقعیت چیزی دیگر است . واقعیت آن است که این گروه از فراگیران ، روش صحیح مطالعه را نمی دانن

  لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

   

   

   

  فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

   

   

   

  تعداد صفحه : 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست

   

  دندان پزشکان

   

  ایردن

   

  فناوری اطلاعات

   

   

   

   

   

  مقدمه

   

  بحث اشتغال را دنبال می کنیم : بسیار بجا است که این توقع منطقی بیمار انجام شود ولی با کدام امکانات؟ افزایش حقوق و حق بیمه پرسنل مطب، بالا بودن سرقفلی و اجاره مطب یا خرید ملک آن، گران کردن برق و آب و گاز و تلفن و آنچه در انحصار دولت است، گران بودن تجهیزات و لوازم و موادمصرفی دندان پزشکی که هیچگونه کنترلی روی آن نیست، و بالاخره بالا بودن هزینه های زندگی یک دندان پزشک تماماً فشار سنگینی را بر جسم و فکر دندان پزشک تازه کار تحمیل می کند و او را از مسیر عادی کاروزندگی باز می دارد و از همین رواست که توجه مقامات مسئول به چنین وضعیتی ضرورت دارد. نبودن برنامه مدون و طویل المدت برای بررسی نیاز مملکت به تعداد دندان پزشک و تخصصهای مربوطه که با آمارهای واقعی تطبیق کند سبب شده است که تقسیم جغرافیائی این عزیزان در سطح کشور به صورت نامتناسبی درآید به طوری که در شهرهای بزرگ، تراکم و بیکاری دندان پزشک به چشم می خورد و در بسیاری دیگر از نقاط ایران کمبود این طبقه تحصیلکرده محسوس است. البته نباید فراموش کرد که برای تشویق به سکونت و کار یک دندان پزشک در نقاط دور افتاده می بایستی دولت در حد 50 درصد امکانات رفاهی زندگی و آموزشی سطوح مختلف تحصیلی نوباوگان را در سراسر کشور فراهم کند و امتیاز اشتغال خصوصی و یا استخدامی را برای چنین فردی در نظر بگیرد، آن دندان پزشک هم با راحتی خیال بتواند خود و خانواده اش را برای اقامت و کار در چنان مناطقی آماده کند. شک نیست که تا بین این نظر یک کار زیر بنائی و پر هزینه است که احتیاج به زمان دارد ولی بالاخره یک وقتی و از یک مقطعی از زمان باید آن را شروع کرد و لذا این جهت آن را مطرح می کنیم که دولتمردان به آن توجه کنند. شنیده می شود که از لحاظ شرایط استخدامی در بعضی مواقع بین پزشک و دندان پزشک تبعیض قائل می شوند که این موضوع کاملاً غیر منطقی است زیرا فراگیری دروس پایه برای پزشک و دندان پزشک بطور همزمان صورت می گیرد و از لحاظ سنوات تحصیلی نیز هر دو برابر هستند

   

   

  د و متاسفانه در مدرسه و دانشگاه هم چیزی راجع به چگونه درس خواندن نمی آموزند . یادگیری و مطالعه ، رابطه ای تنگاتنگ و مستقیم با یکدیگر دارند، تا جایی که می توان این دو را لازم و ملزوم یکدیگر دانست. برای اینکه میزان یادگیری افزایش یابد باید قبل از هرچیز مطالعه ای فعال و پویا داشت .


  دانلود فایل  ادامه مطلب
  نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : شنبه 14 اسفند 1395 ساعت: 17:53
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123